ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มี.ค. 65 มอบตัวนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปี 2565
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ม.4 ปี 2565 ห้องเรียนปกติ
19 ก.พ. 65 ถึง 23 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ปี 2565 ห้องพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.พ. 65 สอบ O NET ชั้น ม.3
นักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.พ. 65 ถึง 16 ก.พ. 65 ปิดเรียน on site ให้เรียน online
04 พ.ย. 64 เปิดเรียน on site
01 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 นักเรียนติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชาผ่านช่องทางออนไลน์
12 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
online กลุ่มบริหารวิชาการ