รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
181 หมู่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล   ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0 4257 9295 เบอร์แฟกส์ 0 4257 9520
Email : rnkschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :