ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล ได้รับประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยมีนายศักดา  ชัยภัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22 เป็นประธานการประเมินในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,10:06   อ่าน 641 ครั้ง