ภาพกิจกรรม
นายอนุคม ทองประเสริฐ โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล ไดัรับมอบซิมโทรศัพท์ จาก นายอนุคม ทองประเสริฐ โทรศัพท์จังหวัดนครพนม,นางสาวรุจิรา วงษ์ขันธ์ ผู้ช่วโทรศัพท์จังหวัดนครพนม (ด้านการขายและบริการลูกค้า) พร้อมทีมงาน ดำเนินการแจกซิม NT Mobile ตามโครงการเพาะพันธุ์ดี"NT Youth Club" ประจำปี 2564 ให้กับเยาวชนโรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูล สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ทีมงานด้เปิดซิม Nt Mobile ให้พร้อมใช้งานได้ทันที และพร้อมใช้ได้ต่อเนื่องถึงปี 2564
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,16:25   อ่าน 466 ครั้ง