ภาพกิจกรรม
ขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา
ขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ดังรายนามต่อไปนี้
1. บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   200,000 บาท
2. ดร.วิทยา - คุณพิมพ์ใจ อินาลา  100,000 บาท
3. ดร.ประวีณา อัสโย   60,000 บาท
4. คุณครูมยุรี และคุณณรงค์ฤทธิ์ อินทสันตา   50,000 บาท
5. นพ.อลงกต มณีกาศ   10,000 บาท
6. นายสันติ ศรีวุฒิชาญ   5,000 บาท
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,15:43   อ่าน 436 ครั้ง