ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจึงขอให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบ
ประกาศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล : อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจึงขอให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๔-๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2565,19:02   อ่าน 663 ครั้ง