ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งนักเรียนที่เข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้สำหรับเข้าห้องสอบ
ประกาศแจ้งนักเรียนที่เข้าสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ให้เตรียมการสำหรับเข้าสอบ ดังนี้
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
1. ปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ
2. บัตรเข้าห้องสอบ
3. เอกสารรับรองการตรวจโดยชุดตรวจ ( ATK) หรือ RT -PCR จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน หรือคลินิกบริการทางการแพทย์ หรือถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมผลตรวจด้วยตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยแสดงเอกสารหรือภาพถ่ายดังกล่าวแก่คณะกรรมการจัดสอบบริเวณจุดคัดกรอง
หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดนักเรียน พร้อมสวมหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,17:51   อ่าน 70 ครั้ง