ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มในโรงเรียนเรณูนครวิทยานกูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มในโรงเรียนเรณูนครวิทยานกูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เชิญชวนบุคคลหรือร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา โดยขอรับเอกสารและยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางวารุณี วังกะธาตุ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ – ๔๓๘๙ – ๙๕๘๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2565,13:59   อ่าน 60 ครั้ง