ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ได้รับการประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศผู้ได้รับการประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ได้รับการประมูลทางโรงเรียนกำหนดให้มาทำสัญญาการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริหารทั่วไป หากท่านไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ ์ ทางโรงเรียนจะพิจารณาผู้ยื่นซองลำดับถัดไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2565,13:43   อ่าน 686 ครั้ง