ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2565
รายการแข่งขันที่รับสมัครออนไลน์
 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
 3. การแข่งขัน pubG
 4. การแข่งขัน ROV
 5. การแข่งขันรถพลังลม
 6. การประกวดภาพถ่ายจากมือถือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ข้างๆ คุณ
 7. การประกวดคลิป TikTok หัวข้อ สนุกคิด วิทย์นอกกรอบ
 8. การประกวดจัดระบบนิเวศจำลอง ม.ต้น
 9. การประกวดจัดระบบนิเวศจำลอง ม.ปลาย
 10. การประกวด infographic
 11. การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รายการแข่งขันที่สมัครหน้างาน
 1. การแข่งขันโยนไข่ (22 ส.ค.65 )
 2. หุ่นยนต์ (24 ส.ค.65)
 3. แต่ง cosplay (30 ส.ค.65)

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,05:53   อ่าน 1517 ครั้ง