ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจากทีม พาวเวอร์พัฟเกิร์ลดอน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ร่วมนำเสนอผลงานโครงการ มหัศจรรย์ข้าวปุ้นโปรตีน ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงาน"ระดับเพชร" ในระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ประกาศผู้ได้รับการประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
การยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มในโรงเรียนเรณูนครวิทยานกูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 65
ประกาศแจ้งนักเรียนที่เข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้สำหรับเข้าห้องสอบ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65
ประกาศผลจัดชั้นเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
ตรวจสอบสถานะการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
วิธีสมัครเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 ปี 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปี 2565 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปี 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศห้องสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 ปี 2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
ประกาศจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรื่อง เปิดทำการเรียนการสอน On Site ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจึงขอให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศปิดเรียน on site ให้เรียน online แทน ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลทุกฝ่ายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลทุกฝ่ายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
ตารางห้องเรียนภาษาที่สอง ในวันที่ไปเรียนที่โรงเรียน (on site)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นเรียนที่โรงเรียน (on site) สลับกับ เรียน online ตามวันคู่ และวันคี่
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64