ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกโครงการ AFS
ชื่อนักเรียน : นายรพีพงศ์ กุลศรีวัฒนา ม.5/9
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:44   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นางสาวบุรัสกร ทักษิณ ชั้น ม.6/2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:39   อ่าน 88 ครั้ง