ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : นายสรวิชญ์ กิ่งแก้ว ม.6/1
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,08:23   อ่าน 196 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น ระดับม.ต้น จากมหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อนักเรียน : นายภคภพ เชื้อเอี่ยมพันธ์ุ นายณัฐนนท์ แจ้งจิตต์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,15:59   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อด้วงสาคู
ชื่อนักเรียน : 1) ด.ญ.บุศยรินทร์ ธนัตนัคพันธ์ ม.3/2 2)ด.ญ.ปานระวี ศักดิ์หาญพบ ม.3/2 3) ด.ญ.ศิริภัสสร จันภิรมย์ ม.3/
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,23:27   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพทองม้วนปลาซิวอ้าวชูรส
ชื่อนักเรียน : 1) ด.ช. ปาณัสม์ ฝาวัง ม.3/2 ด.ญ.ธนิยาภรณ์ บุปผาชาติ ม.3/2 ด.ญ.ธีฎา พนาจันทร์ ม.3/2
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,23:25   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติลดไวรัส COVID-19
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ภานุ​ศักดิ์​ อ​ภัยโส ม.3/2 ด.ช.ธีร์วรา ใต้ศรีโคตร ม.3/3 ด.ญ. ธันย์วรัชญ์ แพงจ่อย ม.3/3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,23:11   อ่าน 217 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Transporter Robot (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิริมา แสนลังค์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,10:56   อ่าน 342 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Transporter Robot (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิชวิทย์ อรรคศรีวร
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,10:55   อ่าน 357 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกโครงการ AFS
ชื่อนักเรียน : นายรพีพงศ์ กุลศรีวัฒนา ม.5/9
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:44   อ่าน 555 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นางสาวบุรัสกร ทักษิณ ชั้น ม.6/2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:39   อ่าน 519 ครั้ง