ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Transporter Robot (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิริมา แสนลังค์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,10:56   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Transporter Robot (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิชวิทย์ อรรคศรีวร
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,10:55   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกโครงการ AFS
ชื่อนักเรียน : นายรพีพงศ์ กุลศรีวัฒนา ม.5/9
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:44   อ่าน 277 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นางสาวบุรัสกร ทักษิณ ชั้น ม.6/2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:39   อ่าน 247 ครั้ง