ผลงานนักเรียน
เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
นางสาวบุรัสกร ทักษิณ ชั้น ม.6/2
รายละเอียดผลงาน

นางสาวบุรัสกร ทักษิณ ชั้น ม.6/2 (สภานักเรียนปี 2563)
ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,11:39   อ่าน 31 ครั้ง