ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิลดา กันกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,09:49  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณินีทิพพ์ ฉวีวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,03:07  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏฺิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิการ์ โคตรปุ้ย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,20:22  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Clip VDO การสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ม.4/4 ค่ะ
ชื่ออาจารย์ : นางจิตตรา สอนดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,05:16  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วPA นางจิตตรา สอนดา
ชื่ออาจารย์ : นางจิตตรา สอนดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,05:14  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิบการสอนของครูเกศินี
ชื่ออาจารย์ : นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,09:24  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน 2565
ชื่ออาจารย์ : นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,09:10  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วpa
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,21:19  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางกรรณิกา คณานันท์
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา คณานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,18:32  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2(1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
ชื่ออาจารย์ : นายวีระชัย สาระสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,18:07  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..