นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “ราชสีมาวิทยาลัย แชมเปียนชิป ครั้งที่ ๑”