“ติวเสริมความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยNETSAT คณิตศาสตร์”