“ติวเสริมความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยNETSAT ภาษาอังกฤษ”