ที่อยู่

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
181 หมู่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม 48170

โทร

042-579-295

Email Address

rnkschool@gmail.com